Öğrenme Çıktıları ve Modülleri Arasında Arayüz Oluşturma Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi...

18-22 Şubat 2013 tarihlerinde Ankara CK Farabi Otel'de yapılan toplantının açılış konuşmaları Talim Terbiye Kurulu Üyesi İbrahim Bükel ve Proje Direktörü M. Göksel Köroğlu tarafından yapıldı.

Öğrenme Çıktıları ve Modülleri Arasında Arayüz Oluşturma Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi...Öğrenme Çıktıları ve Modülleri Arasında Arayüz Oluşturma Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi...
Hayat Boyu Öğrenme GM, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler GM temsilcileri ile Meslek Liselerinde görev yapan öğretmenlerin katıldığı ve beş gün süren toplantıda:

I. Gün:

-Eğitimin ve Eğitim İçeriğinin Tanıtımı
-Meslek Standartlarından Öğrenme Çıktıları Birimlerine Geçiş
-Görevler, İşlemler ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki
-Meslek Standartlarından Öğrenme Çıktıları Belirlenmesi (çalıştay)
-Öğrenme Çıktıları Birimlerinin Geliştirilmesi
-Öğrenme Çıktılarının Öğrenme Çıktıları Birimleri Olarak Gruplanması (çalıştay)
-Başarım Ölçütleri Ve Nasıl Belirlenecekleri
-Öğrenme Çıktıları (birimleri) için Başarım Ölçütleri Belirlenmesi (çalıştay)

II.Gün:

-Öğrenme Çıktıları (birimleri) için Başarım Ölçütleri Belirlenmesi (çalıştay)
-Grup sunumları ve Tartışma
-Mesleki Eğitimde Değerlendirme & Değerlendirme İlkeleri
-Değerlendirme Teknikleri ve Araçları
-Tanımlanan Öğrenme Çıktıları (Birimleri) için Değerlendirme Planı Geliştirilmesi
-Öğrenme Çıktıları (birimleri) için Değerlendirme Araçları Belirlenmesi (çalıştay)
-Grup sunumları ve Tartışma

III.Gün:

-Belirlenen Değerlendirme Araçlarının Güncellenmesi
-Çerçeve Müfredatların Analizi
-Yetkinliklere Dayalı Müfredat ve Modüler Yaklaşım; Modüller ve Öğrenme
 -Çıktıları (birimleri) Arasındaki Bağın Tanımlanması
-Modüllerin Belirlenen Öğrenme Çıktılarına ( birimleri) Dağıtılması (çalıştay)
-Grup sunumları ve Tartışma

IV.Gün:

-Modüllerin Değerlendirilmesi için Değerlendirme Unsurları ile Birlikte 
-Belirlenen Öğrenme Çıktıları (birimleri) için Geliştirilen Değerlendirme Planı/
-Şablonunun Güncellenmesi
-Grup sunumları ve Tartışma
-Dağıtılmamış Modüllerin Mantıklı Modül Setleri Olarak Toplanması
-Değerlendirme Planı / Şablonunun Yeni Üretilmiş Öğrenme Çıktılarıyla (birimleri) Genişletilmesi
-Grup sunumları ve Tartışma
-Dokümantasyonun Tamamlanması ve Ayarlanması
-Grup sunumları ve Tartışma

V.Gün:

-Değerlendirme Planının Uygulanmasıyla ilgili Prosedürler
-Grup sunumları ve Tartışma
-(Mesleklerin her birinde) Belirli bir Öğrenme Çıktısı için Modül Oluşturulması -(çalıştay)  
-Paketin Detaylı Olarak ele Alınması: Modüller ve Öğrenme Çıktıları Arasında -Arayüz

konuları proje uzmanları ve katılımcılar tarafından detaylı olarak tartışıldı ve çalıştayın ardından katılımcılara sertifikaları verildi.


<< Geriİleri >>


Ikg Logo