Sunumlar ve Raporlar

 

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II – Kapanış Konferansı 10 Ekim 2017 Ankara

Uzaktan Öğrenme ve Materyal Geliştirme Konferansı 13-14 Temmuz 2017 İstanbul

Hayat Boyu Rehberlik Sistemleri ve E-Öğrenme Uluslararası Konferansı 1-2 Aralık 2016 İstanbul