Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II Kapanış Konferansı

IMG_0889
11 Ekim 2017
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II kapanış konferansı 10 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığının, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine “Hayat Boyu Öğrenmeyi geliştirerek ve tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi–II (HBÖ-II)’nin Kapanış Konferansı Ankara’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını; Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor Sztaricskai ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları’nın yaptığı konferansa, Ocak 2016’dan bugüne 24 pilot ilde yürütülmekte olan projenin çıktıları ve sürdürülebilirlik planı ile ilgili sunumlar yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, hayat boyu öğrenme alanında yapılan çalışmaların, Türkiye’de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ve bireylerin öğrenme sonucunda elde edeceklerinin daha fazla farkında olmaları gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Hayat boyu öğrenmenin sadece belli bir ülkenin ya da uluslararası bir organizasyonun değil, tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği temel bir yaklaşım olduğunu ifade eden Yıldız, öğrenim faaliyetinin sadece örgün ve yayın eğitim yoluyla değil, hayatın tüm aşamasında gerçekleşebileceğini kaydetti.

Yıldız, “Öğrenme beşikten mezara kadar devam etmektedir. Öğrenmek belli bir yaşa ve ortama bağlı olmaksızın, her yaşta ve her yerde gerçekleştirilebilen bir eylemdir. Bireylerin oldukça değişken iş piyasasında rekabet edebilmeleri ve ekonomik, sosyal seviyelerini koruyabilmeleri için sürekli olarak kendilerini geliştirmeye ve yenilemeye ihtiyaçları vardır.” diye konuştu.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımları Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı olarak yer aldığı ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürüten proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla birçok faaliyet hayata geçirildi.

Proje kapsamında neler yapıldı?

  • Hayat boyu öğrenme stratejilerinin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler geliştirildi.
  • Seçilen 4 Mesleki Teknik Eğitim alanında eğitim, öğrenme, ölçme ve değerlendirme materyalleri geliştirildi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlendi.
  • 80’in üzerinde yaygın eğitim sertifika programı geliştirildi.
  • Hayat boyu öğrenme hakkında farkındalık artırma amacıyla iletişim faaliyetleri yürütüldü; Bilgilendirme toplantıları ve konferanslar düzenlendi, tanıtım filmi ve kamu spotu çekildi, kısa film yarışması düzenlendi, Hayat Boyu Öğrenme TV hayata geçirildi.
  • Hayat Boyu Rehberlik bilgi ve araçlarıyla güçlendirilmiş bir web portal tasarlandı.
  • Hayat boyu öğrenme kapsamında, Mesleki Teknik Eğitimde tüm seviyelerde Kalite Güvence Sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

IMG_0405

IMG_0322

IMG_0557

IMG_0754