Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II Sona Eriyor

19 Ekim 2017
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi–II (HBÖ-II) 20 Ekim’de sona eriyor.

Millî Eğitim Bakanlığının, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine “Hayat Boyu Öğrenmeyi geliştirerek ve tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi–II (HBÖ-II) 20 Ekim’de sona eriyor.

Ocak 2016’dan bu yana 24 pilot ilde yürütülmekte olan projenin kazanımları ve sürdürülebilirlik planı ile ilgili sunumların paylaşıldığı Kapanış Konferansı 10 Ekim 2017’’de Ankara’da düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımları Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı olarak yer aldığı ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürüten proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla birçok faaliyet hayata geçirildi.

Proje kapsamında neler yapıldı?

  • Hayat boyu öğrenme stratejilerinin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler geliştirildi.
  • Seçilen 4 Mesleki Teknik Eğitim alanında eğitim, öğrenme, ölçme ve değerlendirme materyalleri geliştirildi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlendi.
  • 80’in üzerinde yaygın eğitim sertifika programı geliştirildi.
  • Hayat boyu öğrenme hakkında farkındalık artırma amacıyla iletişim faaliyetleri yürütüldü; Bilgilendirme toplantıları ve konferanslar düzenlendi, tanıtım filmi ve kamu spotu çekildi, kısa film yarışması düzenlendi, Hayat Boyu Öğrenme TV hayata geçirildi.
  • Hayat Boyu Rehberlik bilgi ve araçlarıyla güçlendirilmiş bir web portal tasarlandı.
  • Hayat boyu öğrenme kapsamında, Mesleki Teknik Eğitimde tüm seviyelerde Kalite Güvence Sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.