Kalite Güvence Eğitimleri Ankara’da Devam Ediyor

26 Ekim 2016
Kalite Güvence Eğitimleri’nin üçüncüsü Ankara’da devam ediyor.

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-II (HBÖ-II) kapsamında gerçekleştirilen “Kalite Güvence Eğitimleri” Ankara’da devam ediyor. İlk ikisi Haziran ve Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerin üçüncüsü 25 Ekim ve 1 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da devam edecek.

Haziran ve Eylül aylarında gerçekleştirilen eğitimlerde, yeni ve revize edilmiş modüler mesleki eğitim programlarının ve yeterlilik faktörleri ve etkilerinin, etkin doğrulama ile dikkat edilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca etkili mesleki eğitim kalite yönetim sistemlerinin temel özellikleri, modüler mesleki eğitim programlarının değerlendirme süreçlerinin, kalite güvence sistemleri ile bu tür sistemler arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur.

25 Ekim – 1 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da devam edecek olan eğitimlerde Hayat Boyu Öğrenme Kalite Güvence Sistemi çalışma gruplarının, etkin bir kalite güvence sisteminin temel özelliklerinden bir çalışma anlayışı geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca çalışma gruplarının, planlanan staj ziyaretlerinden mümkün olan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirilecektir.