Modüler Eğitim Programı ve Müfredat Geliştirme Çalışmaları

27 Ocak 2017
Modüler eğitim programı ve müfredat geliştirme çalışmalarına yönelik çalıştay 23-27 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

HBÖ-II kapsamında gerçekleştirilen çalıştay ile mesleki müfredat geliştirme çalışma grupları için proje uzmanlarıyla bir araya geldi. Çalıştayın birinci gününde geleceğin modüler müfredat gelişimini desteklemek için meslek standartlarını ve modüler müfredat geliştirme ilkelerini kullanarak bugüne kadar modüler müfredat geliştirme konusunda neler yapıldığı tartışıldı. Diğer dört günde ise meslek müfredatı değerlendirmesi ve gelişimi konularında bilgi paylaşımları sağlandı. Ayrıca gelişmiş meslek müfredatı için test metodolojisi ve HBÖ kalite güvence sistemi araç ve göstergelerini tanımlanması, öğrenme çıktıları için değerlendirme portföylerine başlanması konuları ele alındı.