Müfredat Geliştirme Yönetim Ekibi Eğitimi Ankara’da Gerçekleştirildi

14 Ekim 2016
Müfredat Geliştirme Yönetim Ekibi Eğitimi 11-12-13 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi–II (HBÖ-II) kapsamında  gerçekleştirilen ve üç gün süren eğitimde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki Eğitim ve Öğretim Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan temsilciler, müfredat geliştirme ve mesleki yeterliliğin geliştirilmesi amacıyla bir araya geldiler. Yapılan eğitimlerde şu ana başlıklar masaya yatırıldı;

  • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yönetim birimi, izleme ve değerlendirme tekniklerini tanıtmak.
  • Öğrenme çıktıları, performans kriterleri, öğrenme yolları, performans değerlendirme ve müfredat geliştirmeye özel sektörün entegrasyonu.
  • Mesleki standartların ve modüler müfredat geliştirme arasındaki ilişkinin tanıtılması.
  • Müfredat geliştirme ekipleri tarafından kullanılmak üzere, 7 uzmanlık merkezi bünyesinde kurulan,  modüler program şablonlarının tamamlanması.
  • Modüler müfredat geliştirme ve Hayat Boyu Öğrenme Kalite Güvence Sistemi araç ve göstergeleri arasındaki ilişkilerin açıklanması.