Politika Çalışma Grubu Eğitimleri Gerçekleştirildi

27 Ekim 2016
Politika Çalışma Grubu’nun eğitimleri ve çalıştayları devam ediyor.

Projenin politika bileşeni kapsamında, hayat boyu öğrenme stratejilerinin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemelerin geliştirilmesi  için  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden katılan uzmanlardan bir politika çalışma grubu oluşturuldu. Oluşturulan çalışma grubu,  Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ile ilgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve iş gücü piyasasında hayat boyu öğrenme stratejilerinin kolaylaştırılması, Türkiye’nin mevcut koşullarının geliştirilmesi ve güncellenmesi için Hayat Boyu Öğrenme – I projesinde oluşturulan Politika Belgesinin incelenmesi çalışmalarına başladı İncelenmeye ve geliştirilmeye başlanan Politika Belgesi’nin 2017 yılının ilk bölümünde nihai halini alması hedefleniyor.

Ayrıca, 2014-2018 Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji ve Eylem Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalara başlandı. Politika çalışma grubunu, Hayat Boyu Öğrenme stratejileri, var olan yasal düzenlemeler, sosyal politikalar, ulusal yeterlilik sistemi ve Hayat Boyu Öğrenmenin finansmanı konularında bilgilendirmek üzere 7-8 Haziran ve 8-9 Eylül 2016 tarihlerinde 2 gün süren eğitimler düzenlendi. Bu kapsamda, bugüne kadar oluşturulan stratejilerin uygulamasının gözden geçirilmesi ve paydaşların görev ve sorumluluklarının tanımlamak amacıyla 5-6 Eylül tarihlerinde 2 gün süren çalıştaylar düzenlendi. Bu çalıştaylar ile Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi’nin bir sonraki modelinin tasarlanması amaçlandı. Son olarak 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde 3 gün süren eğitimlerle Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji ve Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirmesi konusunda eğitimler verildi.