Program Geliştirme Çalıştayları Tamamlandı

4 Ağustos 2017
HBÖ-II projesi kapsamında 42 yaygın eğitim programı geliştirilmesi yönelik toplam 7 çalıştay 17-21 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara’da, 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde İzmir ve Antalya’da gerçekleştirildi.

Program geliştirme sürecinde MEGEP modüllerinden ve materyallerinden, MYK Meslek Standartlarından faydalanılan çalıştaylarda, katılımcılar hayat boyu öğrenme, mesleki yeterlilik ve meslek standartları konularında bilgilerini güncelleme ve program yazma becerilerini geliştirme fırsatı buldular.