Proje Hakkında

Projenin Genel Hedefi

Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi aracılığıyla insan kaynakları kapasitesinin gelişimine katkıda bulunmak.

Projenin Amacı

  • Hayat boyu öğrenme için bütüncül ve kapsamlı stratejilerin geliştirilip uygulanması yoluyla hayat boyu öğrenme fırsatlarının artırılması.
  • Hayat boyu öğrenmeye ilişkin farkındalığın artırılması.
  • Hayat boyu öğrenmeye katılım oranının artırılması