Proje Sonuç Alanları

Elde edilecek sonuçlar

Sonuç 1 — MEB, MTE kurumları, ilgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve iş gücü piyasasındaki HBÖ stratejilerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin revize edilmesi ve geliştirilmesi.

Sonuç 2 — Seçilen 4 MTE alanında 2, 3 ve 4. seviyelerde yatay ve dikey geçişe yönelik ders kitaplarının geliştirilmesi ve AYÇ, UYÇ ve ECVET ilkeleri doğrultusunda uygulanması.

Sonuç 3 — HBÖ ilkeleri kapsamında tüm ilgili taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi.

Sonuç 4 — Türkiye’de HBÖ hakkında kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyetlerinin uygulanması.

Sonuç 5 — Web tabanlı Hayat Boyu Öğrenme Rehberliği Bilgi Sisteminin geliştirilmesi ve MEB bünyesinde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla HBÖR uzmanlığının oluşturulması.

Sonuç 6 — HBÖ stratejileri doğrultusunda MTE’nin en az 3 alanında MTE öğretmenlerinin yeterlilikleri ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.

Sonuç 7 — HBÖ doğrultusunda, MTE’nin tüm seviyelerinde Kalite Güvence Sisteminin (göstergeler ve araçlar) oluşturulması.

Bileşenler kapsamında çalıştaylar, eğitimler, konferanslar, toplantılar, staj programları ve ziyaretler gibi 250’den fazla etkinlikten oluşan 58 farklı faaliyet bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, 10 çalışma grubu proje faaliyetlerinde rol alacaktır.