Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayları Tamamlandı

27 Şubat 2017
Ulusal hayat boyu öğrenme strateji belgesi ve eylem planı çalıştayları 7 ilde gerçekleştirildi.

HBÖ-II kapsamında gerçekleştirilen “Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı” ve “Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji ve Eylem Planı İzleme Değerlendirmesinde Paydaşların Rolleri ve Sorumlulukları Çalıştayı”, İstanbul, Eskişehir, Antalya, İzmir, Trabzon, Adana ve Elazığ’da gerçekleştirildi.

Çalıştaylar ile; Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2014-2018 ve Eylem Planı hakkında paydaşlarla bilgi ve görüş alış-verişi yapıldı.

Gerçekleştirilen çalıştayalar sonucunda; taslak izleme değerlendirme kitapçığı hazırlanması, Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2014-2018 ve Eylem Planı hakkında paydaş görüşlerini içeren bir rapor hazırlanması ve bir sonraki Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2019-2023 taslağının hazırlanması amaçlandı.

IMG_1775

IMG_3638

DSC_0486